Welcome to OneLife!

We are delighted to announce that from June 8 2016, NPG Wealth Management and its Luxembourg life assurance companies became OneLife.

Visit our new website for more information on our name change, and discover a world of possibilities!

Bienvenue chez OneLife !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis le 8 juin 2016, NPG Wealth Management et ses compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises sont devenues OneLife.

Visitez notre nouveau site internet pour de plus amples informations sur notre changement de nom, et découvrez un monde de possibilités !

Welkom bij OneLife!

Wij hebben het genoegen aan te kondigen dat NPG Wealth Management en zijn Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen op 8 juni 2016 OneLife zijn geworden.

Bezoek onze nieuwe website voor meer informatie over onze naamsverandering en ontdek een wereld van mogelijkheden!

onelife.eu.com